God man/förvaltare - ansökan om frivilligt entledigande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt uppdrag. Om du inte längre vill vara kvar i uppdraget har du möjlighet att lämna in en ansökan om frivilligt entledigande.

Samtidigt som du begär ditt entledigande vill vi att du lämnar aktuell information om ärendet för att underlätta processen att hitta en ny ställföreträdare.

Som du säkert känner till är du skyldig att kvarstå i uppdraget till dess att ny ställföreträdare har förordnats.

Vi kommer kontakta huvudmannen för att efterhöra om han/hon har något eget förslag på ny ställföreträdare.

I samband med rekryteringsprocessen kan vi komma att lämna ut ditt telefonnummer till den nya ställföreträdaren som vill åta sig uppdraget.

Överförmyndarnämnden har inte möjlighet att entlediga dig från ditt uppdrag innan en ny ställföreträdare har rekryterats. Om det finns anledning att fatta ett beslut om entledigande innan en ny ställföreträdare har rekryterats kan du vända dig till tingsrätten med en sådan ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa