Sanering av PCB i fastighet - slutrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Slutrapport - sanerad PCB

Efter avslutad PCB-sanering av fogmassor  ska en skriftlig slutrapport skickas till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. 

Observera att uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet ska en slutrapport/ärende per byggnad fyllas i.

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Mer information om sanering av PCB i fastigheter hittar du på www.solna.se/PCB

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa