Sanering av PCB i fastighet - slutrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Slutrapport - sanerad PCB

Efter avslutad PCB-sanering av fogmassor  ska en skriftlig slutrapport skickas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. 

Observera att uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet ska en slutrapport/ärende per byggnad fyllas i.

 

Avgift

Avgifter tas ut enligt "Solna stads taxa för miljötillsyn". Taxan finns tillgänglig på solna.se/taxor.  Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut som tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall den sökande tar tillbaka sin anmälan. För handläggning av "Sanering av PCB i fastighet - slutrapport" tas en timavgift ut. 

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Mer information om sanering av PCB i fastigheter hittar du på www.solna.se/PCB

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa