Utökad närvarotid förskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare fram till den 30 september ansöka om utökad vistelsetid i förskoleverksamhet.

Utifrån det rådande läget erbjuder Solna stad barn till föräldralediga vårdnadshavare 15 timmars förskola i veckan.   

Du som vårdnadshavare med barn placerat i förskoleverksamhet kan med stöd av skollagen ansöka om utökad vistelsetid för ditt barn. Det kan ske med hänsyn till barnets familjesituation eller med hänsyn till barnets egna behov.    

Barn som är i behov av särskilt stöd är det vanligaste exemplet på barn som har ett eget behov av utökad vistelsetid i förskoleverksamhet.    

Du som vårdnadshavare med barn i förskolan kan ansöka om utökad tid om du själv till exempel deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, har en funktionsnedsättning, sjukdom eller något annan anledning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling. Även om du är långtidssjukskriven, sjuk- eller förtidspensionerad kan du ansöka om utökad vistelsetid för ditt barn.   

Underlag som stöd till er ansökan ska bifogas. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa