Näringsliv - enkät för företag

LÄS MER

Näringslivsenheten i Solna vill veta hur företagen mår och vilka effekter coronapandemin får lokalt i Solna stad. En rundringning som näringslivsenheten gjorde under april visade att företagen drabbats mycket olika. För att skaffa en mer heltäckande bild av läget behöver vi din hjälp. Vi hoppas att du vill besvara frågorna, enkäten är anonym. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Kompetensnämnden
kompetensnamnden@solna.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa