Kompostering av bioavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompostering av bioavfall ska anmälas till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan.

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på Solna stads hemsida. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

Om ni anmäler kompostering av matavfall på fastighet med minst tre hushåll, restauranger, livsmedelsbutiker eller motsvarvarande kommer två (2) timmars handläggningstid debiteras. För tillfället (2024) är avgiften 2 992 kronor.

 

Mer information om kompostering av köksavfall hittar du på solna.se/matavfall

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa