Kompostering av köksavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompostering av köksavfall ska anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan.

Avgift

Avgifter för miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för miljötillsyn". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en avgift för 2 timmar ut. För tillfället (2023) är avgiften 2880 kronor.

 

Mer information om kompostering av köksavfall hittar du på solna.se/matavfall

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa