Kompostering av köksavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kompostering av köksavfall ska anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan.

 

Information om avgift för handläggning och tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen debiterar för den tid som läggs ner på handläggning av inkomna ärenden. Avgifter tas ut enligt  "Taxa för Solna stads prövning inom miljöbalkens område". 

 

Mer information om kompostering av köksavfall hittar du på solna.se/matavfall

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa