Beskärning eller borttagning av träd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För beskärning eller borttagning av träd på stadens mark behövs tillstånd från Solna stad.  Solna stad tar aldrig ner träd som är skyddade på något sätt, om inte särskilda skäl föreligger. 

Stadens träd fälls eller beskärs normalt inte av följande anledningar:

  • Trädet skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt

  • Nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning

  • Misstanke om att träd hindrar signal till TV-mottagare eller liknande

  • Trädet är inte estetiskt tilltalande

Då många ansöker om fällning och beskärning av träd på stadens mark är handläggningstiden lång. Handläggningstiden för ej akuta träd är normalt upp till ett halvår, så vill du ansöka om trädfällning bör du vara ute i god tid.

 

Träd på tomträtt eller arrende

I ditt tomträtts- eller arrendeavtal står vad som gäller för trädfällning. En ansökan om fällning ska i allmänhet göras hos kommunen. Tomträtts- eller arrendeinnehavaren bekostar godkänd trädfällning. Det är alltid tomträtts- eller arrendeinnehavarens ansvar att se till att träden på området hålls i säkert och vårdat skick.

Du hittar mer information om vad som gäller för trädfällning på privat mark, tomträtt eller om du vill felanmäla döda eller skadade träd på solna.se/tradfallning

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa