Fettavskiljare - anmäla abonnemang för tömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fettavskiljare ska finnas installerade för alla verksamheten som hanterar fett och där det finns risk för att mer än obetydliga mängder fett skickas ut i avloppet. Det handlar exempelvis om restauranger, gatukök, café, livsmedelsbutiker och storkök.

Om du är osäker på om din verksamhet kräver fettavskiljare eller vilken typ av fettavskiljare du behöver, kontakta Solna Vatten via Solna stads kontaktcenter.

Mer information om fettavskiljare hittar du på solna.se/fettavskiljare. För frågor eller funderingar kring beställning av abonnemang för tömning av fettavskiljare kontakta Solna stad solna.se/skriv.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa