Cistern som tagits ur bruk - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Cisternen bör i första hand avlägsnas. I andra hand bör åtgärder vidtas som hindrar att cistern kan återfyllas av misstag, till exempel kan cisternen fyllas med sand och påfyllnadsröret och avluftningsledningen helt tas bort. Det avfall som uppkommer vid rengöring och tömning ska hanteras som farligt avfall. Om ni planerar att ta en cistern ur bruk behöver ni meddela miljö- och byggnadsförvaltningen.

 

Information om avgift för handläggning och tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen debiterar för den tid som läggs ner på handläggning av inkomna ärenden. Avgifter tas ut enligt  "Taxa för Solna stads prövning inom miljöbalkens område". 

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Läs med om cisterner och vad som gäller på solna.se/cistern

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa