Radon - fastighetsblankett

LÄS MER

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden. Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk och därför viktigt att åtgärda. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Det är du som äger en fastighet som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning bedriver tillsyn och kontrollerar regelbundet fastighetsägarnas radonarbete i alla flerbostadshus och allmänna lokaler.

www.solna.se/radon hittar du mer information om vad som gäller vid mätning av radon, bland annat i "Vägledning för radonmätning i flerbostadshus".  Efter radonmätningen ska de upprättade mätrapporterna skickas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning tillsammans med ifylld blanketten för fastighetsuppgifter, som laddas ner här.