Övergivet fordon - begäran om flyttning

LÄS MER

Begäran om flytt av fordon

Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon. Beslut om flyttning grundas på lagen om flyttning av fordon (LFF 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (FFF 1982:189).

 

Kommunen har bland annat rätt att flytta på fordon om

  • Ett fordon är felparkerat och försvårar för snöröjning, renhållning eller annat arbete på vägen
  • Ett fordon är felparkerat och har stått på samma ställe på kommunal mark i minst tre dygn
  • Ett fordon står uppställt så att det hindrar trafiken eller innebär fara för trafikolyckor
  • Fordonet är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat
  • Fordon som är avställt, har användarförbud eller är oförsäkrat får inte parkeras på kommunal mark.

 

Läs mer om kostnader vid fordonsflytt på solna.se/felparkering

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa