Gymnasiestudier utomlands - ansökan om ersättning

LÄS MER

Ansökan om skolpeng för gymnasiestudier utomlands. Solna stad betalar ut Storstockholms skolpeng för gymnasiestudier vid svenska utlandsskolor som följer svenska riktlinjer och styrdokument.

Skolpeng för gymnasiestudier utomlands ska sökas inför varje nytt läsår och beslut fattas för ett år i taget. Eleven måste ansöka innan det läsår som föregår utlandsstudierna är avslutat.

Om gymnasiestudier utomlands 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och förskolenämnden
barnforskolenamnden@solna.se