Närvarotid förskola - anmälan

LÄS MER

Anmäl närvarotid i förskolan via blankett för dig som inte har bank-ID eller mobilt bank-ID.

Lämna schemat på pappersblanketten till förskolan.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och förskolenämnden
barnforskolenamnden@solna.se