Närvarotid förskola - anmälan

LÄS MER

Anmäl närvarotid i förskolan via blankett för dig som inte har en e-legitimation.

Lämna schemat på pappersblanketten till förskolan.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se