God man/förvaltare - redovisningsblanketter

LÄS MER

Du som är god man eller förvaltare är redovisningsskyldig och ska varje år lämna in en årsräkning och redogörelse av uppdraget till överförmyndarnämnden. Före den 1 mars ska redovisning av föregående års uppdrag vara inlämnad.

Årsräkning ska lämnas in av ställföreträdare som har i uppdrag att förvalta huvudmannens egendom.  Redogörelse över utfört arbete ska lämnas in av samtliga ställföreträdare.

 

Skriv ut blanketten och skicka med post

Årsräkningsblanketten kan fyllas i direkt på datorn i programmet Acrobat Reader och summeras då automatiskt. Det är inte möjligt att lämna in redovisningen elektroniskt vilket innebär att du behöver skriva ut redovisningen och signera innan den skickas med post till överförmyndarnämnden.

För att underlätta den ekonomiska redovisningen finns det möjlighet att ladda ner en årsräkningsblankett med kopplad specifikation (kassabok). I den versionen summeras inkomstposterna och utgiftsposterna i årsräkningen utifrån uppgifterna som lämnas i specifikationen.

 

Kontrollera att du laddar ner rätt version av årsräkningen.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solna.se