Alkoholservering (befintligt tillstånd) - anmäl förändringar

LÄS MER

Du som redan har ett serveringstillstånd

Om verksamheten förändras eller får ny ägare, ska du anmäla det till kommunen. Du kan antingen anmäla via e-tjänsten eller på blankett som ska fyllas i och skickas till Solna stad.

Läs mer på solna.se

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@solna.se