Ledighetsansökan för elev i grundskolan

LÄS MER

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Mentor beslutar ledighet upp till 2 dagar. Rektor fattar beslut om det är mer än 2 dagar.  Om eleven har haft tidigare beviljad ledighet kan detta påverka beslutet. 

Fyll i blanketten och lämna till elevens skola senast 14 dagar innan sökt ledighet.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnutbildningsnamnden@solna.se