Försäljning av tobak, e-cigaretter och folköl - ansökan, anmälan och egenkontrollprogram

LÄS MER

Försäljning av tobak

Här kan du ansöka om tillstånd att sälja tobak och ladda upp ditt program för egenkontroll. Tillståndet kan avse partihandel, detaljhandel (försäljningsställe) eller detaljhandel (internetförsäljning). Verksamheten kan bedrivas under en tidsbegränsad period eller gälla tills vidare. 

Försäljning av folköl, e-cigaretter och liknande

Om du säljer folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du också anmäla det till kommunen.  I samband med din anmälan ska du skicka in ett egenkontrollprogram till kommunen.

Innan din ansökan, läs mer på solna.se/tobaksforsaljning
 

Komplettera ansökan

Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in. 

 

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du istället fylla i blankett och skicka in med vanlig post.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@solna.se