Digitalt låsvred - samtycke

LÄS MER

Ansökan om samtycke Digitalt låsvred.

Du som beviljats ett trygghetslarm samtycker till att det digitala låsvredet används för registrering och uppföljning av hemtjänstens besök. Efter överenskommelse kan låsvredet även användas för att låsa upp och låsa dörren.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Omvårdnadsnämnden
omvardnadsnamnden@solna.se