Trygghetslarm - ansökan om fullmakt

LÄS MER

Fullmakt för användning av nycklar vid nödsituation.

Fullmakt för att ge tillåtelse till att en anhörig kan kontakta trygghetslarmet vid behov för att gå in i din lägenhet för att se att allt står rätt till utan att larmet har aktiverats.

Ifylld fullmakt lämnas tillsammans med ansökan om Trygghetslarm eller skickas separat per post till Solna stad vid ett senare tillfälle. Läs mer på solna.se/trygghetslarm

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Omvårdnadsnämnden
omvardnadsnamnden@solna.se