Nyttoparkering - ansökan

LÄS MER

Information

Handläggningstid cirka 3 veckor från inkommen ansökan. Vid permanent bilbyte ska gamla tillståndsdekalen skickas in tillsammans med ansökan om bilbyte. Vid tillfällig reparation eller service av fordon, utfärdas ingen ersättningsdekal.

Läs mer om nyttoparkering på solna.se/nyttoparkering.

Skicka blanketten till Solna stad, Tekniska förvaltningen, 171 86 Solna

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@solna.se