Beskärning eller borttagning av träd - ansökan

LÄS MER

För beskärning eller borttagning av träd på stadens mark behövs tillstånd från Solna stad.  Solna stad tar aldrig ner träd som är skyddade på något sätt, om inte särskilda skäl föreligger. 

Stadens träd fälls eller beskärs normalt inte av följande anledningar:

  • Trädet skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt

  • Nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller fågelspillning

  • Misstanke om att träd hindrar signal till TV-mottagare eller liknande

  • Trädet är inte estetiskt tilltalande

Då många ansöker om fällning och beskärning av träd på stadens mark är handläggningstiden lång. Handläggningstiden för ej akuta träd är normalt upp till ett halvår, så vill du ansöka om trädfällning bör du vara ute i god tid.

Du hittar mer information om vad som gäller för trädfällning på privat mark, tomträtt eller om du vill felanmäla döda eller skadade träd på  www.solna.se/tradfallning

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se