Teknisk beskrivning - bygglov

LÄS MER

Här kan du fylla i teknisk beskrivning i samband med din byggnation. Läs gärna mer på solna.se innan du fyller i blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
byggnadsnamnden@solna.se