Kontrollansvarig - anmälan

LÄS MER

Anmäl kontrollansvarig.

Läs gärna mer på www.solna.se/kontrollansvarig innan din anmälan.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
byggnadsnamnden@solna.se