Vårdnadshavare/förmyndare - ansökan om samtycke till förvärv av värdepapper

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som förmyndare kan ni investera barnets tillgångar i fonder av typen värdepappersfond utan att inhämta överförmyndarnämndens samtycke. Placeringar i aktier, specialfonder, kapitalförsäkringar och aktieindexobligationer kräver överförmyndarnämndens samtycke. Ansökan ska inges av båda förmyndare som beskriver skäl till placeringen, vilket belopp det rör sig om samt en beskrivning av placeringsformen och villkor. 

Huvudregeln enligt föräldrabalken är att den enskildes medel ska förvaltas på ett sätt som ger trygghet för deras bestånd och skälig avkastning. Reglerna om placering har kommit till för att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar av barnets tillgångar och fungerar således som ett skydd för ekonomiska förluster.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa