God man/förvaltare - ansökan om samtycke till åtgärd med fast egendom eller bostadsrätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa åtgärder som du gör för din huvudman kräver överförmyndarnämndens samtycke, som en säkerhet för att åtgärden ligger i huvudmannens intresse. Du ska självklart även ha huvudmannens samtycke när det är möjligt. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning eller förvärv av fasta egendom,  bostadsrätt eller tomträtt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa