Modersmålsundervisning - anmälan och avanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten anmäler du ditt barn som har ett annat modersmål än svenska till modersmålsundervisning. 

Vårdnadshavare som inte kan anmäla via e-tjänsten kan istället fylla i pappersblanketten och skicka denna till Modersmålsenheten alternativt lämna i receptionen, Solna stadshus.

Elever på fristående skolor i Solna eller i annan kommun anmäler modersmålsundervisning direkt till sin skola.

Elever som deltagit i modersmålsundervisning under läsåret 2019/2020 behöver inte skicka in någon ny anmälan. Uppflyttning sker automatiskt.

I e-tjänsten anmäler du ett barn i taget per anmälan.  

Elever kan få undervisning i modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever hos skolans huvudman önskar undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare

Adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning och behöver då också ha grundläggande kunskaper i språket. Men de måste inte ha språket som dagligt umgängesspråk.

Modersmålsundervisning ges endast i ett språk. Modersmålsundervisning erbjuds endast för elever i årskurs 1-9, inte för barn i förskola eller elev i förskoleklass.

Minoritetsspråk

Om eleven tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan eleven läsa språket inom ämnet modersmål. Det gäller även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk, och eleven saknar grundläggande kunskaper i språket.

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Solna stad följer de regler som finns angivna i Språklag (2009:600) och Skollag (2010:800)Läs mer om vad som gäller för modersmålsundervisning i Solna.

 

Besked om undervisning

Vid terminsstart kontaktas vårdnadshavarna med besked om tider och grupper. De som ansökt om modersmålsundervisning i ett språk med färre än fem anmälningar underrättas om att språket inte startar. Har ditt barn ett annat modersmål än de ovan uppräknade kan ni anmäla till det språket. När tillräckligt många anmäler sig, ordnas undervisning om lämplig lärare finns och eleverna uppfyller kraven för att få delta. Anmälningar tas emot under hela året.

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och oftast på den skola där eleven går. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa