Moderna språk - ansökan

LÄS MER

Ansökan moderna språk. 

I Solna stad erbjuds tyska, franska och spanska som språkval. Valet av språk kan innebära att du kan få läsa språket på en annan närliggande skola i kommunen. Elever inskrivna på Ulriksdalsskolan erbjuds även kinesiska.

Andra-, tredje -, och fjärdehandsvalet är av stor betydelse eftersom ditt förstahandsval inte alltid kan tillgodoses.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se