Lärplattform - begäran om inloggningsuppgifter

LÄS MER

Begäran inloggningsuppgifter lärplattform.

Vårdnadshavare kan begära att någon annan än vårdnadshavare till en elev, till exempel familjehemsförälder/god man/kontaktperson, ska få tillgång till skolans lärplattform. Begäran är giltig tills vårdnadshavare återkallar den.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se