Uppskjuten skolplikt - ansökan

LÄS MER

Ansökan uppskjuten skolplikt. 

Skolplikten börjar hösten det kalenderår barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan barnet skolplikt börja höstterminen det kalenderår barnet fyller sju. Barnets vårdnadshavare begär uppskjuten skolplikt av hemkommunen.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barnutbildningsnamnden@solna.se