Förskoleplats utanför Solna - kontrakt

LÄS MER

Kontrakt - Förskoleplats utanför Solna ska fyllas i av dig som har ett barn som är folkbokfört i Solna men har en placering i kommunal förskola, fristående förskola eller fristående annan pedagogisk verksamhet  utanför Solna. 

Innan barnet kan påbörja en placering  utanför Solna, måste ett avtal mellan den mottagande kommunen och Solna stad göras. Blanketten skall fyllas i av vårdnadshavare och mottagande verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se