Interkommunal ersättning förskola, grundskola, fritidshem - ansökan

LÄS MER

Ansökan om interkommunal ersättning ska fyllas i av dig som har ett barn som är folkbokfört i Solna men har en placering i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem utanför Solna. 

Innan barnet kan påbörja en placering  utanför Solna, måste ett avtal mellan den mottagande kommunen och Solna stad göras. Blanketten skall fyllas i av vårdnadshavare och mottagande verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och förskolenämnden
barnforskolenamnden@solna.se