Förskoleplats utanför Solna - kontrakt

LÄS MER

Kontrakt förskoleplats utanför Solna för dig som har ett barn som är folkbokfört i Solna men har en placering i en förskola utanför Solna. 

Innan barnet kan påbörja en placering på förskola utanför Solna, måste ett avtal mellan den mottagande kommunen och Solna stad göras. Blanketten skall fyllas i av vårdnadshavare och mottagande förskola.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och förskolenämnden
barnforskolenamnden@solna.se