Förskola - Ansökan om skyndsam placering för barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola

LÄS MER

Ansökan om skyndsam placering för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i form av förskola.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se