Förskola - Ansökan om förtur/skyndsam placering för barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola

LÄS MER

Ansökan om förtur till placering i förskola för barn i behov av särskilt stöd.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se