Förskola asylsökande eller tillståndssökande - anmälan

LÄS MER

Anmälan förskola asylsökande eller tillståndssökande.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se