Allmän förskola - anmälan

LÄS MER

Alla barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, till dess att de är fem år, rätt till 525 timmars avgiftsfri förskola per år. För barn som går hel- eller deltid på förskola justeras detta på avgiften.

Den som endast önskar max 525 timmar per år i förskolan (vilket motsvarar max 15 timmar per vecka) kan göra en anmälan om Allmän förskola.

Barn som går i den allmänna förskolan, max 525 timmar per år, betalar ingen avgift. De följer skolans läsårstider och erbjuds inte omsorg under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Du anmäler ditt barn till allmän förskola, max 525 timmar per år, på den här blanketten.

 

Respektive rektor beslutar om vilka tider som allmän förskola erbjuds på förskolan. Kontakta förskolans rektor om du vill veta vilka tider allmän förskola erbjuds.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se