Allmän förskola - anmälan

LÄS MER

Alla barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till avgiftsfri förskola tre timmar om dagen under terminstid (motsvarande 525 timmar per år).

Barn som går i den allmänna förskolan tre timmar om dagen betalar ingen avgift. De har samma terminstider som barn i skolan och har ledigt under lov och ferier.

Du anmäler ditt barn till allmän förskola tre timmar/dag med den här blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Barn- och förskolenämnden
barnforskolenamnden@solna.se