Vårdnadshavare/förmyndare - ansökan om samtycke till åtgärd med fast egendom eller bostadsrätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa åtgärder som du gör för ditt barn kräver överförmyndarnämndens samtycke, som en säkerhet för att åtgärden ligger i barnets intresse. Du ska självklart även ha den underåriges samtycke då det är lämpligt med hänsyn till dennes ålder och mognad. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till försäljning eller förvärv av fasta egendom, bostadsrätt, tomträtt eller annan egendom. Var uppmärksam på att det kan behövas en utomstående ställföreträdare för barnet om ansökan medför en jävsituation mellan dig och den underårige.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa