Vårdnadshavare/förmyndare - ansökan om samtycke till att låta omyndig driva näring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Överförmyndarnämnden lämnar samtycke till förmyndare att låta omyndiga barn driva näring om det anses lämpligt utifrån den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden. Vid bedömningen tas hänsyn till finansiering av rörelsen, beräknad omsättning, affärsplan och i vilken associationsform som rörelsen skall bedrivas. Barnets risk för att bli skuldsatt uppmärksammas särskilt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa