Kommunalt avlopp och vatten - servisanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du till exempel bygger nytt hus och vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en anmälan om anslutning på ledningsnätet, en servisanmälan, hos Solna Vatten AB. 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som tas ut vid anslutning till vatten och avlopp. Den bestäms av hur många serviser som dras fram till förbindelsepunkten, hur många förbindelsepunkter som upprättas, hur många lägenheter som byggs samt hur stor tomtytan är.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Läs mer om vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp på solna.se/solnavatten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa