Nytt avfallsabonnemang - anmälan

LÄS MER

För att få fastighetens eller verksamhetens kommunala avfall hämtat behöver du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ha ett avfallsabonnemang med Solna stad.

 Staden har enligt lag skyldighet att ta hand om kommunalt avfall och som fastighetsägare har ni en skyldighet att lämna ert kommunala avfall till staden. Det är bara den entreprenör som staden har avtal med som får hämta och transportera kommunalt avfall. Hämtning av kommunalt avfall sker mot en kostnad.

 Läs mer om regler och abonnemang för hämtning av kommunalt avfall på www.solna.se/avfall.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@solna.se