Hushållsavfall - anmälan av abonnemang

LÄS MER

För att få fastighetens hushållsavfall eller verksamhetens hushållsliknande avfall hämtat behöver du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ha ett avfallsabonnemang med Solna stad. 

Staden har enligt lag skyldighet att ta hand om hushållsavfallet och du som fastighetsägare har en skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till staden. Det är bara den entreprenör som staden har avtal med som får hämta och transportera hushållsavfallet. Hämtning av hushållsavfall sker mot en kostnad​. 

Läs mer om regler och abonnemang för hämtning av hushållsavfall på www.solna.se/avfall

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniskanamnden@solna.se