Sanering av PCB i fastighet - anmälan och slutrapport

LÄS MER

Saneringsanmälan

Om PCB-halter på 500 mg/kg eller mer påträffas påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att sanera byggnaden omgående. Om PCB-halter på 50 mg/kg eller mer påträffas i fogar eller golv är fastighetsägaren skyldig att upprätta en åtgärdsplan som bland annat beskriver när sanering ska utföras. Senast tre veckor innan en PCB- saneringen påbörjas ska en saneringsanmälan göras till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. 

Mer information om sanering av PCB i fastigheter hittar du på www.solna.se/PCB

 

Avslutad sanering

Efter avslutad sanering ska en skriftlig rapport skickas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning.

Mer information om sanering av PCB i fastigheter hittar du på  www.solna.se/PCB

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv