Djurhållning - tillstånd

LÄS MER

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Solna stad för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns) samt ormar.  Ansökan om tillstånd om djurhållning ska göras till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning. 

Läs mer om djurhållning på solna.se/djurhallning

Information om avgift för handläggning av ansökan finns på blanketten.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se