Djurhållning och ormhållning - tillstånd

LÄS MER

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Solna stad för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns) samt ormar.  Ansökan om tillstånd om djurhållning och ormhållning ska göras till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning. 

Läs mer om djurhållning och ormhållning på www.solna.se/djurhallning

Information om avgift för handläggning av ansökan finns på blanketten.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se