Olägenhet i offentlig lokal - anmälan

LÄS MER

Om du vill anmäla problem med hygien eller inomhusmiljö i en offentlig lokal, exempelvis en förskola, skola, bassängbad. hygienlokal eller offentlig toalett, ska du i första hand vända dig till den som bedriver verksamheten. Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i offentlig lokal.

Läs mer om inomhusmiljö eller hygien i en offentlig lokal på www.solna.se/inomhusmiljo

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten