Offentlig lokal (förskola, skola, pedagogisk verksamhet) - anmälan

LÄS MER

Förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet (så kallade offentliga lokaler) ska anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar till ny lokal eller upphör ska anmälas.

Mer information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av offentliga lokaler som skolor och förskolor hittar du på www.solna.se/offentliglokal

Information om avgift för handläggning av anmälan hittar du på blanketten. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se