Solarieverksamhet - anmälan

LÄS MER

Alla kosmetiska solarier, det vill säga solarier vars syfte är att göra huden mörkare och som upplåts till allmänheten, är anmälningspliktiga och omfattas av tillsyn. Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnd är ansvarig tillsynsmyndighet för kosmetisk solarieverksamhet i Solna.  

Solarieverksamhet ska anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.

Läs mer på sidan anmälan, tillsyn och egenkontroll av solarieverksamhet på www.solna.se/solarieverksamhet

Information om avgift för handläggning av anmälan finns på blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se