Samverkan och informationsutbyte - samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna utreda dina behov och samordna stöd insatser på ett bra sätt behöver vi information om dig och din situation. Omvårdnadsförvaltningen kan därför behöva inhämta sekretesskyddade uppgifter som rör dig från andra myndigheter, vårdmottagningar etc. Vi kan också behöva lämna ut uppgifter som rör dig till andra för att möjliggöra samverkan.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta din handläggare på myndigheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa