Sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom tandvården har amalgam, som till 50 % består av kvicksilver, tidigare använts som fyllnadsmaterial vid tandlagning. Trots att nytt amalgam idag inte sätts in har många personer kvar det i tänderna och det finns även ansamlat i tandvårdsklinikernas avloppsledningar. För att minska fortsatt spridning krävs det att tandvårdsverksamheter utför sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör, bland annat i samband med nedläggning eller överlåtelse av kliniken. Även i fall då ett stambyte eller andra åtgärder i avloppsrör kopplade till tandvårdsverksamheter ska genomföras kan en kvicksilversanering krävas.

Att göra efterbehandlingsåtgärder, det vill säga att avlägsna eller sanera kvicksilverförorenade avloppsrör, medför en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver om det görs på felaktigt sätt. Därför ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsförvaltningen minst sex (6) veckor före planerat startdatum. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer efter handläggning att skriva ett beslut om skyddsåtgärder och försiktighetsmått.

Läs mer om anmälan om sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör på www.solna.se/tandvardsverksamhet

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på Solna stads hemsida. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritning över lokalens ledningar, där de rör som ska saneras är markerade
  • Information om den totala rörlängd som ska saneras
  • En anlitad transportfirma som innehar tillstånd för transport av farligt avfall från länsstyrelsen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa