Kyl-/värmepumpsutrustning - årsrapport

LÄS MER

Köldmedia används för att omvandla kyla till värme alternativt värme till kyla och finns ibland annat kylskåp, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar och frysar. Gemensamt för alla typer av köldmedier är att de bidrar till växthuseffekten. Det finns därför ett krav på att aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska kontrolleras regelbundet. Om den totala köldmediamängden för hela anläggningen motsvarar minst 14 ton CO2e ska du även varje år skicka in läckagesökningsrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Rapporten ska inkomma senast den 31 mars året efter att kontrollen utfördes.

 

Ytterligare information

  • Ifall det har skett ett läckage under det år ni avser rapportera för behöver ni i samband med rapporteringen även skicka in en kopia på den servicerapport som upprättades av företaget som åtgärdade läckaget.
  • Om ett aggregat alternativt hela er anläggning har skrotats behöver ni inkomma med en kopia på det skrotningsintyg som upprättades av företaget som utförde skrotningen.
  • Läs mer om rapportering av köldmedium på solna.se/koldmedier

 

Påfyllnadsförbud för vissa köldmedier efter 1 januari 2020

I enlighet med EU:s förordning om fluorerande växthusgaser; (EU) nr 517/2014 är det efter den 1 januari 2020 inte längre tillåtet att installera kylutrustning innehållande köldmedium med högre GWP-faktor än 2500. Det kommer heller inte att vara tillåtet att fylla på nytt köldmedium vars GWP-faktor överstiger 2500 vid service och/eller underhåll av kylutrustning med en fyllnadsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Två vanliga köldmedier som påverkas av regelverket är exempelvis R404A samt R507.

Ifall du har frågor om förbudet och vad det innebär för dig som operatör kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen alternativt er kylfirma.

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa