Användning av växtskyddsmedel - anmälan/ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Många växtskyddsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda växtskyddsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön. För yrkesmässig användning av växtskyddsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen. Kemikalieinspektionen (KEMI) måste även ha godkänt det växtskyddsmedel som du avser sprida.

Läs mer om när det krävs anmälan respektive tillstånd för användning på Solnas solna.se.

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på Solna stads hemsida. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan/ansökan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta över området som omfattas av spridningen
  • Säkerhetsdatablad för de kemikalier som ska användas vid spridningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa