Spridning av kemiska bekämpningsmedel - anmälan/ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Många bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svåra att bryta ned. Ska du använda kemiska bekämpningsmedel måste du därför vara säker på att det inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön. För att yrkesmässigt sprida kemiska bekämpningsmedel behöver du i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd från miljö- och byggnadsförvaltningen. Kemikalieinspektionen (KEMI) måste även ha godkänt det kemiska bekämpningsmedel som du avser sprida.

Läs mer om spridning av kemiska bekämpningsmedel på www.solna.se/bekampningsmedel

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta över området som omfattas av spridningen
  • Säkerhetsdatablad för de kemikalier som ska användas vid spridningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa