Ägar- och ledningskrets fristående förskola - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i 2 kap. 5 a § skollagen.

Denna e-tjänst används vid:

1. Nyetablering

2. Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen enligt 2 kap. 5 b §

3. Tillsyn Anmälan om förändring ska göras inom en månad

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa