Ägar- och ledningskrets fristående förskola och pedagogisk omsorg - anmälan om förändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i skollagen (2010:800) 2 kap. 5 a § och 25 kap. 10a §.

Denna e-tjänst används vid anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen enligt 2 kap. 5 b § och 25 kap. 10b §.

 

Följande bilagor behöver bifogas i e-tjänsten:

  • Aktuellt registreringsbevis
  • Lista över personer som ingår i ägar- och ledningskretsen – Av listan ska roll, för- och efternamn samt personnummer framgå
  • Beskrivning av ägar- och ledningskretsens insikt i föreskrifter – Av beskrivningen ska det framgå hur ägar- och ledningskretsen har förvärvad insikt i bland annat skolförfattningar, arbetsrätt, arbetsmiljörätt och ekonomiska regelverk

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Aktuellt registreringsbevis
  • Lista över personer som ingår i ägar- och ledningskretsen - Av listan ska roll, för- och efternamn samt personnummer framgå
  • Beskrivning av ägar- och ledningskretsens insikt i föreskrifter - Av beskrivningen ska det framgå hur ägar- och ledningskretsen har förvärvad insikt i bland annat skolförfattningar, arbetsrätt, arbetsmiljörätt och ekonomiska regelverk

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa