Reseersättning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om reseersättning för dig som går i gymnasieskola som ligger utanför Stockholmsregionen och som dagligen pendlar mellan folkbokförd bostad i Solna och skola. 

Enligt lag (1991:1110) har elever i gymnasieskolan rätt till reseersättning, förutsatt att eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och där hemkommunen därför ansvarar för elevens resa mellan hem och skola. För att ha rätt till ersättningen ska avståndet mellan hem och skola också vara minst 6 kilometer. Elever som uppfyller avståndskravet erhåller rätt till SL-kort inom Stockholmsregionen. SL-kort inom Stockholmsområdet hanteras av din gymnasieskola och kan inte ansökas om via e-tjänsten.

Resebidrag utgår med faktiska kostnaden för det billigaste färdsättet, dock högst med 1/30 av basbeloppet enligt lagen för allmän försäkring, under nio månader/år. 

Om du går i gymnasieskola i Uppsala län ersätter Solna kommun resor för SL-terminskort och 30-dagars UL studentkort från augusti till maj. Du ansöker om detta kort via e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa