Reseersättning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om reseersättning för dig som går i gymnasieskola som ligger utanför Stockholm och som dagligen pendlar mellan bostad och skola. 

Resebidrag utgår med faktiska kostnaden för det billigaste färdsättet, dock högst med 1/30 av basbeloppet enligt lagen för allmän försäkring, under nio månader/år. 

Om du går i gymnasieskola i Uppsala län ersätter Solna kommun resor för SL-terminskort och 30-dagars UL studenkort från augusti till maj. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa