Individuellt förbehållsbelopp - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om individuellt förbehållsbelopp. Behov av ett högre förbehållsbelopp ska vara varaktigt under minst sex sammanhängande månader och beloppet måste uppgå till minst 200 kr per månad. Du måste även bifoga underlag som styrker dina kostnader.

OBS! För att omvårdnadsförvaltningen ska kunna handlägga din ansökan om individuellt förbehållsbelopp förutsätter det att du även lämnar in blanketten eller använder e-tjänsten med uppgifter för beräkning av din avgift – inkomstförfrågan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa