Internationella studieresor - redovisning

LÄS MER

Skriftlig redovisning för internationella studieresor som ska lämnas till Internationella kommittén snarast efter avslutad studieresa, dock senast före utgången av det år det beslutet fattades.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa