Internationella studieresor - redovisning

LÄS MER

Skriftlig redovisning för internationella studieresor som ska lämnas till Internationella kommittén snarast efter avslutad studieresa, dock senast före utgången av det år det beslutet fattades.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa