Likabehandlingsbidrag - redovisning

LÄS MER

Skriftlig redovisning för likabehandlingsbidrag som ska lämnas till Likabehandlingskommittén efter avslutat utvecklingsarbete, dock senast under oktober.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@solna.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa