Likabehandlingsbidrag - redovisning

LÄS MER

Skriftlig redovisning för likabehandlingsbidrag som ska lämnas till Likabehandlingskommittén efter avslutat utvecklingsarbete, dock senast under oktober.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@solna.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa